Đang Thực Hiện

simple IPhone App

Hi, freelancers.

This is a simple app project.

The app is to let users browse through slides containing facts. More information will be provided later.

I will send more details for this task to winner.

Plz bid now.

Thanks.

Kỹ năng: HTML5, iPad, iPhone, Mobile App Development, Objective C

Xem thêm: freelancers project for iphone, freelancers for app, freelancers for mobile app, app for freelancers, iphone freelancers, App project, containing app, let iphone, simple mobile project, phone app project, iphone information project, project mobile app, simple information app, simple mobile iphone app, webdevelop1989, simple project iphone app, bid simple iphone app, iphone task, task iphone, simple iphone app project, simple app mobile, iphone simple, simple iphone app bid, simple phone app, simple iphone project

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) ChangChun, Korea, Democratic People's Republic of

Mã Dự Án: #1607421

Đã trao cho:

greencoder108

Hi dear. Please check your PMB. Thanks.

$30 USD trong 0 ngày
(3 Đánh Giá)
1.9

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

curiologix

Hi, I am ready to work share you project detail. -Curiologix

$30 USD trong 2 ngày
(6 Đánh Giá)
4.8
vikramchowdary1

Please Check PM

$30 USD trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
3.8