Đã hoàn thành

Simple 1-screen iPhone app

I need an extremely simple, 1-screen iPhone app built quickly. After the initial launch screen, the entire app will consist of one image that the user can zoom in and out on. That's it.

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: simple app screen, app launch, app launch screen, app zoom, app launch image, initial app, launch app, screen phone, need iphone app built, mobile phone zoom, need app quickly, simple mobile iphone app, launch screen, simple image crop app iphone, image screen, iphone launch screen, simple mobile app iphone, launch image iphone, iphone app launch image, app iphone screen saver, launch image, iphone app image, iphone app simple, need app built, iphone simple

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) Arlington, United States

ID dự án: #1678083

Được trao cho:

deviphoneipad

Hi! Please check your private messenger box for detail. Thanks

$50 USD trong 1 ngày
(262 Đánh Giá)
8.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $81 cho công việc này

HalosysIndia

Please see PMB

$125 USD trong 1 ngày
(8 Nhận xét)
7.0
simplesshh

Hi, Please check PM.

$50 USD trong 1 ngày
(49 Nhận xét)
6.2
hiren443

Hello Sir, I am an iOS developer having 3 year of experience.

$100 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
2.2