Đang Thực Hiện

QR site iPhone app2

QR code site iPhone source code as described - all source code files as described before.

As we agreed in skype.

Kỹ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: qr, site iphone, code app iphone, app iphone site, mobile site files, iphone app travel site, iphone app promotion site, iphone app wordpress site, mobile site iphone app, iphone site, iphone app wrapper site, iphone app source files, code site, iphone app joomla site, app2, phone iphone source code, iphone site logon app, iphone source, iphone source code app, iphone source code

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) menlo park, United States

Mã Dự Án: #4549293

Đã trao cho:

kashing1025

Thank you very much

$555 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình $872 cho công việc này

blueangel227

Hi, I am very serious bidder. Please check PMB.

$515 USD trong 3 ngày
(12 Đánh Giá)
5.7
bluecoded

Hi, Please check private message. Regards.

$1546 USD trong 20 ngày
(8 Đánh Giá)
5.2