Đã hoàn thành

soundboard app update for BINAYONLINE only

Updating existing iphone soundboard app.

updates required:

change main page

change splash screen

change icon

add twitter, facebook, you tube icons on main page

add 9 additional sounds (mp3's)

add iAds code to top of main page

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: splash soundboard, on top mp3, icons for phone, icon phone, phone app icon, icon app, app update, app icon splash, add sounds, top app, page phone app, mobile app update, top mobile app, twitter facebook code, app updates, tube facebook, splash mobile app, facebook top app, iphone code update, iphone update code, splash soundboard app code, update twitter, update facebook page, mobile splash, mobile app soundboard

Về Bên Thuê:
( 2 nhận xét ) bristol, United Kingdom

ID dự án: #1080870

Được trao cho:

binayonline

Thanks for invitation. Lets start!

$60 USD trong 5 ngày
(18 Đánh Giá)
5.7

7 freelancer đang chào giá trung bình $149 cho công việc này

TopOfStack

hi We are interested for the job.

$100 USD trong 7 ngày
(187 Nhận xét)
8.4
deviphoneipad

Hi! Please check your PMB. Thanks

$250 USD trong 5 ngày
(262 Nhận xét)
8.0
kuchmiyalex

Consider it's done

$100 USD trong 2 ngày
(72 Nhận xét)
7.1
maverick26

Hi, Please check PM.

$250 USD trong 10 ngày
(58 Nhận xét)
6.7
chiragiphonedev

Hi, Please see your PMB.

$150 USD trong 2 ngày
(25 Nhận xét)
5.4
ac3xx

Please check PMB.

$135 USD trong 2 ngày
(21 Nhận xét)
4.7