Đang Thực Hiện

V3 of SpeedCheeck App

3 freelancer đang chào giá trung bình $11/giờ cho công việc này

Ryjii

Good day, here is my bid as agreed.

$10 USD / giờ
(23 Nhận xét)
5.4
minalelo

Dear sir sure we will do it per our experience for more details check you private mail box.

$10 USD / giờ
(9 Nhận xét)
5.2
secretout

Hello, sir. Please check my private message.

$14 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0