Đang Thực Hiện

subject area tutoring app

7 freelancer đang chào giá trung bình $471 cho công việc này

techcity

Please see PMB. Thanks

$750 USD trong 10 ngày
(74 Nhận xét)
8.3
NeuronSoftech

Hi,kindly check PMB for details. thanks

$700 USD trong 15 ngày
(8 Nhận xét)
6.6
namanhams

Hi, I'm interested in this project. Please check your inbox. Thanks.

$750 USD trong 15 ngày
(22 Nhận xét)
5.7
JackRostron

Hey, please see the PM I have sent you.

$250 USD trong 5 ngày
(4 Nhận xét)
3.4
iphoneipaddev

Hi! Please check your PMB. Thanks

$300 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
botaksakuragi

Hi, I am ready to do your job Now. I am apple mobile developer now in iphone/ipad. I hope we can have chat before.

$300 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
novaxtreme

Hi, We can do this job.

$250 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0