Đã Đóng

unity 3d game developer to design a simple game

We need exp. Unity3d game developer for urgent.

kindly provide your 3d game portfolio to my PMB.

Looking for good and positive response asap.

Regards

Dev

Kỹ năng: Android, iPad, iPhone, Mobile App Development

Xem thêm: unity game dev, unity dev, need unity developer, mobile developer portfolio, looking unity developer, 3d simple, simple 3d, 3d unity , unity developer, unity 3d, unity game developer, simple game, mobile unity, mobile game developer, iphone game developer, good dev, game unity3d, game unity, game dev, design game, kindly design, unity3d mobile, unity3d unity, simple unity, unity3d game dev

Về Bên Thuê:
( 30 nhận xét ) Noida, India

Mã Dự Án: #1720003

3 freelancer đang chào giá trung bình $1417 cho công việc này

qitsol

See your inbox.

$2000 USD trong 20 ngày
(32 Đánh Giá)
7.4
ProfessionalBoss

TEll me MOre

$750 USD trong 29 ngày
(5 Đánh Giá)
3.7
IC5y6tQG1

Custom software development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$1500 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0