Đang Thực Hiện

VIP IOS Application

Được trao cho:

WangJin

Please check PMB!

$38 USD / giờ
(58 Đánh Giá)
7.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $30/giờ cho công việc này

SICS

Hi, Please check private message. Thanks

$25 USD / giờ
(10 Nhận xét)
5.4
JinHu1989

Hi, I am a professional iOS developer for real estate app. Please check my PMB.

$26 USD / giờ
(4 Nhận xét)
4.6
WangJinHao

Hello. I can do this. I have strong coding skills. Thank you.

$30 USD / giờ
(10 Nhận xét)
4.6
thoughtbreaker

Hi Rick, Happy to help you in resuming the work for this Real Estate iOS application. Can we discuss a bit on this Freelancer chat to get some idea on the same? Thanks Davis

$25 USD / giờ
(4 Nhận xét)
4.5
JacobGuardian

Hello, Please check your PMB. Thanks, Jacob

$41 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0