Đã Đóng

Xây dựng QC Admod qua ứng dụng Android

5 freelancer chào giá trung bình$572 cho công việc này

pinelg1029

Hi, My name is JIN, an experienced android and ios native app developer with 5 years experience in social, business, photo&video, AR apps and so on. I read your job description carefully, and I am very interested Thêm

$722 USD trong 10 ngày
(75 Nhận xét)
7.3
Beautistar

Dear client I just read the description regarding the project and interested in working for your [login to view URL] i will help you with my best I am android and iOS app, web server developer. I will like to work on your pr Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(30 Nhận xét)
6.1
JinDongZhe

We are web & mobile development team of JinDongZhe freelancer We have powerful back-end(Java,Spring Framework, Hibernate, JPA, Oracle, Hadoop etc) and front-end(Android, iPhone, Hybrid App, Mobile web, Sencha ExtJS, Thêm

$526 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
5.0
tienthanh255

Chào bạn, Mình là Thành, mình có 2 năm kinh nghiệm lập trình ứng dụng Android. Bạn có thể nhắn tin cho mình về chi tiết công việc bạn cần. Cảm ơn !

$500 USD trong 15 ngày
(3 Nhận xét)
1.9
huynhVanToan

Tôi đã từng xây dựng library quảng cáo dùng để nhúng vào ứng dụng khác nếu bạn cần hãy liên hệ với tôi để nói rõ hơn.

$555 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0