Đã Đóng

Viết ứng dụng Android chỉnh sửa ảnh

- Cần viết một app tương tự như app này: [login to view URL]

- Đã có sẳn design

- Yêu cầu có những chức năng tương tự như app trên, chạy mượt mà , ko phát sinh ra lỗi

- Có thể hợp tác lâu dài sau này

Kĩ năng: Android, Java, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #17034525

1 freelancer đang chào giá trung bình ₫11944444 cho công việc này

amitsaini6645

Hi I am offering my services on short notice. Relevant Skills and Experience Please Consider me and give me a chance to impress you by my quality services. I ‘m an Android Developer and have 5 years of experience. I’l Thêm

₫11944444 VND trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.4