Đã Hủy

Viết ứng dụng Android về giáo dục

Tôi cần viết một ứng dụng hướng dẫn học ngoại ngữ

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: m&t, vi, d c++, data entry vi t nam, vi t nam teline, android receive sms, android nokia n800, n800 android install, buy android iphone online, android websites, custom android applications, android n800

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7201970