Viết ứng dụng Android

Đã Đóng Đã đăng vào Nov 16, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Theo dõi tin nhắn điện thoại Android thông qua web service + tự upload hình ảnh lên server có quản lý.

Android Mobile App Development

ID dự án: #8914551

Về dự án

7 đề xuất Dự án từ xa Dec 23, 2015 đang mở

7 freelancer chào giá trung bình$1070 cho công việc này

AwaisChaudhry

A proposal has not yet been provided

$1159 USD trong 20 ngày
(33 Nhận xét)
7.2
phongpro

A proposal has not yet been provided

$833 USD trong 5 ngày
(13 Nhận xét)
4.4
duydaodac

i have worked in 4 projects , and i have a partner who are experienced in webservice. I know about the design so if you dont have the design i can do it for you

$1250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0