Đã Đóng

Viết ứng dụng Android

ứng dụng mới cho các thiết bị smart phone đặt biệt là SONY

Kĩ năng: Android, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: t&b, sony android phone, sony android, android smart phone

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #9147513

2 freelancer chào giá trung bình$30 cho công việc này

tranquang9a1

I have nothing except a great passion for programming . What can i give to you : - As mentioned , i have passtion for programing , I can worrk very hard for project to release product as soon as possible, I know Thêm

$35 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
giapnguyen2511

Đề xuất vẫn chưa được gửi

$25 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0