Đang Thực Hiện

Android App

I need an Android app. I would like it designed and built.

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: built android ios app, need app android, convert iphone app android, porting iphone app android, port iphone app android, dialer app android, radio app android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Bhavnagar, India

Mã Dự Án: #14794184

Đã trao cho:

oswaldoodavidal

Build an android app Stay tuned, I'm still working on this proposal.

₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹950 cho công việc này

parasharbhuvan

A proposal has not yet been provided

₹600 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0