Đang Thực Hiện

Android App

Được trao cho:

msiteshkumar7

A proposal has not yet been provided

₹600 INR trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹1217 cho công việc này

xtaldew

A proposal has not yet been provided

₹1550 INR trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.8
MrBedo

Hi I'm Abdallah I'm an Android Developer. I can develop your app perfectly with a good experience in Java. Thanks

₹1500 INR trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0