Đã Hủy

Android App

I need an Android app. I would like it designed and built.

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: need app templates, need app designs, need app developer android, need app built, need app android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #14924390

2 freelancer đang chào giá trung bình ₹1125 cho công việc này

₹1400 INR trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
Avi1905

Need only ratings not money.

₹850 INR trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0