xây dựng ứng dụng App phục vụ sản xuất

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I. Đăng nhập vào hệ thống:

- Đăng nhập hệ thống có phân quyền khai thác, vận hành, quản lý thiết bị.

Cửa sổ đăng nhập có thông tin về User đăng nhập, mất khẩu đăng nhập, nút đăng nhập

II. Đăng ký khai thác vận hành khai thác thiết bị.

Nhập mã thiết bị để nhận nhiệm vụ vận hành, quản lý thiết bị trong ca. Để quản lý nhân viên vận hành thiết bị: Khi vào ca nhân viên vào khai báo các thiết bị mình chịu trách nhiệm vận hành trong ca làm việc:

- Chọn line làm việc;

- chọn ca;

- Dùng điện thoại quét mã vạch của máy vận hành ( hoặc nhập mã) thiết lập danh sách máy vận hành.

Tại các dòng của danh sách có nút chức năng nạp linh kiện, nhập sản lượng, nhập lối (NG), Báo lỗi.

Quét mã (QR, Barcode) thiết bị để nhận nhiệm vụ vận hành, quản lý thiết bị theo ca.

III. Nạp linh kiện, nhập số lượng linh kiên nạp vào feeder.

Nạp linh kiện và kiểm tra mã linh kiện: nhập mã (quét mã) linh kiện hiện thị thông tin về ràng buộc của linh kiện với thiết bị số feeder, tên máy vận hành, Work Center,

Nạp mã linh kiện, số lượng linh kiện, số lô, cho line và máy vận hành. - Nhấn vào nút chức năng nạp linh kiện của thiết bị chuyển sang cửa sổ kiểm tra và nạp linh kiện:

+ nhân viện dùng App quét mã linh kiện ( hoặc nhập mã linh kiện) PM thông báo các mối ràng buộc của linh kiên với máy như là số feeder tên linh kiện, máy vận hành ( tại đây thực hiện đối sánh các thông tin hiện thị và các thông tin thiết bị, linh kiện thực tế )

+ Nhập số lượng linh kiện nhập.

+ nhập số lô của linh kiện (reel)

Lưu.

IV. Nhập số liệu sản phẩn hoàn thành

Nhập số lượng sản phẩm đã hoàn thành trong công đoạn - Nhấn vào nút chức năng nhập sản lượng:

+ nhập số lượng sản phẩm đã hoàn thành

+ thông tin Line làm việc

+ thông tin ca làm việc

V. Nhập sản phẩm lỗi

Nhập số lượng sản phẩm lôi (NG) trong công đoạn - Nhấn vào nút chức năng nhập lỗi:

+ nhập số lượng sản phẩm lỗi

+ thông tin Line làm việc

+ thông tin ca làm việc

VI. Nhập thông báo lỗi thiết bị.

+ Chuyển trạng thái lỗi thiết bị

+ Chuyển trạng thái đang sử chưa

+ Chuyển trạng thái thiết bị tốt. - Nhấn vào nút chức năng báo lỗi của thiết bị:

+ Chuyển trạng thái thiết bị sang bão lỗi.

+ chuyển trạng thái báo lỗi sang trạng thái sửa chữa ( có cung cấp thông tin người sửa chữa)

+ Chuyển trạng thái sang thiết bị tốt ( có mô tả các lỗi, và cách giải quyết)

Mobile App Development Backend Development Node.js

ID dự án: #29591429

Về dự án

6 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

6 freelancer chào giá trung bình$433 cho công việc này

fullstackappcode

Hii, Sau khi đọc kỹ mô tả công việc của bạn, tôi rất ấn tượng với dự án của bạn và bây giờ đã hiểu đầy đủ về nó. Tôi chắc chắn có thể giúp bạn phát triển các ứng dụng sản xuất (Android và iOS) theo nhu cầu của bạn với Thêm

$250 USD trong 7 ngày
(16 Nhận xét)
6.6
impetus21

Xin chào, Theo yêu cầu của bạn. Bạn cần phải xây dựng một "Xây dựng ứng dụng ứng dụng để sản xuất". Tôi đã sẵn sàng bắt đầu công việc ngay lập tức để phát triển ứng dụng của bạn từ đầu. Vui lòng liên hệ với tôi về cửa Thêm

$250 USD trong 14 ngày
(5 Nhận xét)
5.0
pinfytech

Xin chào , Tôi đã kiểm tra bài đăng dự án của bạn vì bạn cần Phát triển ỨNG DỤNG DI ĐỘNG để SẢN XUẤT. Theo nhu cầu của bạn, tôi sẽ Xây dựng Ứng dụng Di động của bạn trong Ngân sách và Thời gian Ước tính của bạn. Với Thêm

$300 USD trong 7 ngày
(21 Nhận xét)
6.1
Teamsaurabh

Xin chào, Tôi đã thấy tin tuyển dụng của bạn về việc phát triển ứng dụng Quản lý ca với bảng điều khiển Quản trị viên. Vui lòng chia sẻ với tôi những thông tin chi tiết hơn nữa và chúng ta có thể thảo luận và bắt tay Thêm

$300 USD trong 28 ngày
(1 Nhận xét)
2.2
nguyenbaluu

Cần trao đổi kĩ hơn về các danh mục trong job cũng như mong muốn của khách hàng trong dự án lần này.

$1000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0