Đã Đóng

App Android

3 freelancer đang chào giá trung bình R$47 cho công việc này

ruiagaspar

Olá, Por favor me dê mais informações sobre o seu projecto. Relevant Skills and Experience Android, Xamarin, iOS, Windows Phone, C#, Java Proposed Milestones R$45 BRL - Final

R$45 BRL trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.6
GauravNargotra

Hello I can build your application initiate chat to discuss more [login to view URL] [login to view URL] https://play Thêm

R$50 BRL trong 2 ngày
(10 Nhận xét)
4.3
kartikjustplayit

A proposal has not yet been provided

R$45 BRL trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0