cài app máy android bị khóa chức năng cài app

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình có 1 cái máy bán hàng Sunmi T2, bên bán máy đã khóa chức năng cài app ngoài. Mình cần mở nó ra để cài app bán hàng khác

Mobile App Development Android

ID dự án: #30916119

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở