Đã Đóng

cài app máy android bị khóa chức năng cài app

Mình có 1 cái máy bán hàng Sunmi T2, bên bán máy đã khóa chức năng cài app ngoài. Mình cần mở nó ra để cài app bán hàng khác

Kĩ năng: Mobile App Development, Android

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #30916119