Xây Dựng App Android cho tôi

Đã Hủy Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Bắt đầu kiếm tiền bằng app chúng tôi cần thuê người có thể làm dev outsourcing cho chúng tôi app

Tôi muốn xây dựng app mới về scan tài liệu đã có app tương tự

Mobile App Development Android Android App Development

ID dự án: #31545660

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

Được trao cho:

dmitrywebdev1

Hello, I hope you keep the body from the COVID-19. Thank you for your job posting. I have read your job description in detail. I would apprise you that I have extensive expertise in Mobile App Development. If you hire Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6

5 freelancer chào giá trung bình$134 cho công việc này

mykoladryha

xin chào Tôi sẽ giúp bạn. Tôi có kinh nghiệm gia công phần mềm cảm ơn

$140 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.1
albertogasulla

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Android Reverse Engineer ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Will be pleasure to communicate and be satisfied on the result. I have read your requirement and I noticed that I am appropriate to this project. As a skillful app developer, I Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0