Đã Hủy

Xây Dựng App Android cho tôi

Được trao cho:

dmitrywebdev1

Hello, I hope you keep the body from the COVID-19. Thank you for your job posting. I have read your job description in detail. I would apprise you that I have extensive expertise in Mobile App Development. If you hire Thêm

$200 USD trong 7 ngày
(3 Đánh Giá)
2.6

5 freelancer chào giá trung bình$134 cho công việc này

codemeg

Xin chào, Chúng tôi đã xem qua bài đăng của bạn liên quan đến việc quét tài liệu Phát triển ứng dụng với bảng quản trị cùng với các tính năng tương tự như bạn muốn. Chúng tôi hiểu yêu cầu của bạn và chúng tôi khá tự t Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
6.1
TFComplex

Hi, Greetings from Zuhair Muhammad. I'm interested in doing your work so finally would like to start work now. ' I'm ready for an interview and feel free if you have any queries and contact me anytime 24*7 will be ava Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(19 Nhận xét)
4.3
mykoladryha

xin chào Tôi sẽ giúp bạn. Tôi có kinh nghiệm gia công phần mềm cảm ơn

$140 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
3.1
albertogasulla

⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Android Reverse Engineer ⭐⭐⭐⭐⭐⭐ Will be pleasure to communicate and be satisfied on the result. I have read your requirement and I noticed that I am appropriate to this project. As a skillful app developer, I Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0