Đã Đóng

Cần người làm app android đưa lên CHplay

Mình cần người có có nguồn tài khoản google developer nhiều vì app hay chết và có kĩ năng dev tốt nhanh. Biết cách lách các dạng app vi phạm chính sách càng tốt, biết flutter và firebase là lợi thế.

App đơn giản không nhiều chức năng, có mẫu sẵn và hình ảnh kèm theo,

Kĩ năng: Mobile App Development, Android App Development, Full Stack Development, App Developer, Phát triển game

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Viet Tri, Vietnam

ID dự án: #31102166