Cần người làm app android đưa lên CHplay

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần người có có nguồn tài khoản google developer nhiều vì app hay chết và có kĩ năng dev tốt nhanh. Biết cách lách các dạng app vi phạm chính sách càng tốt, biết flutter và firebase là lợi thế.

App đơn giản không nhiều chức năng, có mẫu sẵn và hình ảnh kèm theo,

Mobile App Development Android App Development Full Stack Development App Developer Phát triển game

ID dự án: #31102166

Về dự án

Dự án từ xa 2 năm trước đang mở