Dự án làm app android và ios đơn giản theo mẫu có sẵn

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

App dạng gử tin nhắn từ web xuống tới app ở điện thoại dạng thông báo tin nhắn popup, đơn giả[login to view URL] để biết thêm chi tiết video app mẫu

Mobile App Development Android App Development iOS Development Full Stack Development Mobile Development

ID dự án: #32144254

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

10 freelancer chào giá trung bình$146 cho công việc này

kdsighappsol

Xin chào, tôi đã có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động. (Android & iphone / ipad) và App admimn với các dịch vụ web phát triển, nơi quản trị viên có thể quản lý ứng dụng từ chương trình phụ trợ. Tôi sẽ tiếp cận dự Thêm

$200 USD trong 10 ngày
(24 Nhận xét)
7.0
ITServices24y7

Hi, I saw your post & I am ready to fulfill your all the requirements. please share your chat window and discuss about project. I am real time app developer so i will do your project. I have 7 years of work experienc Thêm

$140 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
5.9
NEHABHAT92

Hey, Yes, understanding each aspect of the job description, I am available to take up this project and I assure you to complete it within a short period. The main advantage of this job is that i have been professio Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(29 Nhận xét)
5.3
nachitayadav8

Hi, i will do Dự án làm app android và ios đơn giản theo mẫu có sẵn I am an experienced Android and ios developer and equipped with all the necessary skills to provide you best website that completely satisfies yo Thêm

$140 USD trong 7 ngày
(2 Nhận xét)
1.4
pasievrakhim

How are you doing? I have been developing mobile applications with Java / Kotlin for Android and Swift / Objective-C for iPhone for over 6 years. It is also no problem for me to develop backend for mobile apps with web Thêm

$140 USD trong 4 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
salsicciaxxl

Hi. Credit is my motto. I am a freelancer working in 24/7 service. I have much experience for 12+ years in App development. I can do your job with with react native. I have no any risk in developing app. I can make and Thêm

$150 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dobichngocact

Bạn hãy cho tôi xem video app mẫu. Tôi có thể dùng websocket để giao tiếp giữa app và sv hoặc dùng notification. Trước tôi làm 1 hệ thống quản lý gi tin nhắn từ sv xuống máy!

$130 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0