Đã Hủy

Cầm làm app có chức năng tương tự grab

13 freelancer chào giá trung bình$735 cho công việc này

contact2phpsl

** Checked "Grab - Ride Hailing App" and understand it’s complete features. SIMILAR WORK EXPERIENCE:- ------------------------- Hopper: [login to view URL] [login to view URL] Thêm

$3888 USD trong 10 ngày
(589 Nhận xét)
9.5
Julian29

Xin chào, Tôi có sẵn toàn thời gian cho công việc. Tôi có kinh nghiệm phát triển ứng dụng Android, và tìm cách để bắt đầu làm việc với bạn về dự án của bạn BƯỚC BƯỚC BƯỚC THÊM tôi đã có kinh nghiệm với Android Stud Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(86 Nhận xét)
7.6
espsofttech

Xin chào, Tôi đã đi qua yêu cầu của bạn khi bạn đang tìm kiếm kinh nghiệm đội ngũ chuyên dụng để phát triển ứng dụng di động cho lấy và tôi đang giúp bạn theo nhu cầu của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn ứng dụ Thêm

$750 USD trong 7 ngày
(31 Nhận xét)
6.9
technorizensoft

Hello, I m fulltime available for work , I have 6 years of experienced on mobile application ( Android +iphone/ ipad ) and App admimn with development web services where admin can manage the app from backend Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(15 Nhận xét)
6.0
hawkscodeaus

Hello, Hope you're doing good. I have 8+ years in App development with good experience in the following skills ... Skills include: IOS & Android app,Hybrid & native app, Objective-C,Swift,XCode,iPhone Thêm

$700 USD trong 10 ngày
(14 Nhận xét)
5.7
appmasteramlesh

Xin chào, Tôi sẵn sàng cho công việc toàn thời gian.Tôi đã thấy yêu cầu của bạn mà bạn muốn xây dựng một APP di động và Android. Tôi sẽ phát triển ứng dụng này cho bạn. Tôi rất quen thuộc với điều này tôi sẽ phát t Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(12 Nhận xét)
5.4
fullstackappcode

Xin chào, Tôi hiểu rằng bạn cần phát triển các ứng dụng dành cho thiết bị di động cho các hệ thống Android và iOS có liên quan đến ứng dụng có chức năng để lấy Tôi có thể giúp bạn tôi đã có kinh nghiệm trong việc Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(16 Nhận xét)
5.9
pinfytech

Xin chào, Tôi thấy rằng bạn cần "Grab Food Delivery and Transportation App" và tôi đã từng làm việc trước đây về loại ứng dụng tương tự và tôi có thể cho bạn thấy DEMO. truy vấn: Đối với bài đăng của bạn, tôi có v Thêm

$300 USD trong 10 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
$250 USD trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
4.1
rbtech1984

Hi, We have already done many types of app for clients I would like to suggest you we will develop it for you in Android, iOS Native due to best framework support on the schema level. work-- Android https:// Thêm

$253 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
4.7
techworking

We can start immediately Dear sir, Greeting of the day! I have gone through your project details which is . We have huge experience of android, iOS and ipad, working on latest version 8.0 oreo for android and Thêm

$277 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
3.6
sixsquare1

Hello Sir, We are SixSquare Technologies Pvt Ltd., a promising IT software development company. We are expert in .NET, PHP, JAVA, Android & iOS, with 3+ years in Mobile Application Development field. We have an in- Thêm

$555 USD trong 10 ngày
(2 Nhận xét)
1.4
phamdinhkhanh95

Mình đã có kinh nghiệm làm app đặt xe mailinh. Bạn có thể mô tả kĩ hơn app bạn cần những gì đk ko?

$777 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0