Đã Đóng

làm app invoice

7 freelancer chào giá trung bình$350 cho công việc này

yashtechsolution

Xin chào, ★ ☆ ✰ ★ Tôi đang liên hệ với bạn về bài đăng của bạn trên FREELANCER, trong đó bạn cần phát triển ứng dụng Android và IOS. Tôi thấy mình phù hợp với dự án của bạn vì tôi có hơn 5 năm kinh nghiệm trong phát tr Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(106 Nhận xét)
7.6
shyamvijaywargiy

Hello ,hope are you well there. I have seen your requirement and I am interested in this.I am ready from now to work on your app. i have 7 years of experience in mobile (android / ios ) app development. I will complete Thêm

$250 USD trong 8 ngày
(44 Nhận xét)
7.2
Julian29

Xin chào,   Tôi là một toàn thời gian có sẵn ở đây !!! Bạn cần xây dựng Trang web [login to view URL] Ứng dụng Android / iPhone / iPad, với bảng quản trị. Theo nhu cầu dự án của bạn, tôi có thể xây dựng dự án của b Thêm

$400 USD trong 7 ngày
(80 Nhận xét)
7.5
jitendrasatpuda

Hello, I will develop app and web. I am a talented and experienced Mobile app developer. I have good experience with strong android, iPhone/iPad and I have been working as a Developer for many years. I am a hard worker Thêm

$250 USD trong 8 ngày
(45 Nhận xét)
6.3
Mobiquick

Hello, I saw that you want to design an app similar to the web https://easyinvoice.vn. I am experienced developer and i can work closely on your idea. I am honest and dedicated developer. We can talk in details about y Thêm

$500 USD trong 7 ngày
(20 Nhận xét)
6.3
abstractsoftweb

[login to view URL] (ours one) [login to view URL] (Real one) Hi, as you want to make a website similar to your reference website. We have understood your requirement and can able to do this on time. we Thêm

$300 USD trong 5 ngày
(9 Nhận xét)
5.1
kunaldigigyor

xin chào Hy vọng tất cả sẽ tốt .. !! Có tôi đã hiểu Yêu cầu của bạn, bạn cần một trang web, tôi có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển trang web. Tôi đã hoàn thành nhiều dự án ứng dụng web và di động. T Thêm

$250 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0