Đã Đóng

tạo một ứng dụng app mobile bán hàng

2 freelancer chào giá trung bình$125 cho công việc này

DesignInvention

Bạn khỏe không? Là một nhà phát triển ứng dụng di động cao cấp, tôi thích làm việc với dự án của bạn. Tôi muốn kiểm tra chi tiết qua trò chuyện để thoải mái gửi tin nhắn cho tôi khi bạn rảnh. Trân trọng

$150 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
DigiOcean

Dear client, How are you today? I'm so interested in working on your project as a developer who has good experience in this field and am fully capable of giving you high quality product that will help you grow your Thêm

$100 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0