Tạo một app mobile

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Đây là một ứng dụng trên điện thoại, nó giống như một bộ sách giáo khoa trực tuyến, giúp học sinh dễ dàng học tại lớp chỉ với ipad và ứng dụng thay vì phải mang nhiều sách vở đến trường. Tên ứng dụng: VNbooks

Mobile App Development

ID dự án: #30607159

Về dự án

10 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

10 freelancer chào giá trung bình $7/giờ cho công việc này

mastersapp

Tôi sẽ cảm thấy rất vui khi bắt đầu thực hiện dự án của bạn và cung cấp cho bạn những công việc chất lượng và tốt nhất mà bạn đang tìm kiếm ở đây.

$3 USD / giờ
(128 Nhận xét)
7.5
yashtechsolution

Xin chào, Tôi vừa xem bài đăng dự án rằng bạn cần xây dựng Ứng dụng di động cho sách giáo khoa Trực tuyến để giúp học sinh học trên lớp dễ dàng. Vui lòng chia sẻ thêm chi tiết của ứng dụng này theo nhu cầu của bạn. Tôi Thêm

$5 USD / giờ
(113 Nhận xét)
8.0
Julian29

Xin chào! Bạn cần một ứng dụng trên điện thoại, nó giống như một cuốn sách giáo khoa trực tuyến, giúp học sinh học trên lớp dễ dàng chỉ với iPad và ứng dụng thay vì phải mang nhiều sách vở đến trường, mình xem kỹ phần Thêm

$12 USD / giờ
(84 Nhận xét)
7.9
kdsighappsol

HI, Tên ứng dụng: VNbooks! Trong phần mô tả về dự án mà tôi đọc, bạn cần một ứng dụng giống như một cuốn sách giáo khoa trực tuyến, giúp học sinh dễ dàng học trong lớp. , Tôi có 6 năm kinh nghiệm về ứng dụng di động ( Thêm

$5 USD / giờ
(15 Nhận xét)
6.7
impetus21

Xin chào, Tôi đã đọc rất kỹ chi tiết công việc và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng bạn muốn "Ứng dụng di động giống như một cuốn sách giáo khoa trực tuyến, giúp sinh viên dễ dàng học trên lớp chỉ với iPad và ứng dụng thay Thêm

$5 USD / giờ
(7 Nhận xét)
5.4