App mobile python

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình đang có 1 model training về phân loại cây. Hiện mình muốn làm 1 app trên thiết bị di động sử dụng model đó.

Mobile App Development Python

ID dự án: #32571256

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở