Đã Đóng

Up app lên CH Play

Mình cần hỗ trợ up app lên CH play, vì mình chưa có kinh nghiệm up app nên bị banned tài khoản.

Kĩ năng: Mobile App Development, Android

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #25981490

4 freelancer chào giá trung bình$900 cho công việc này

sapotacorp

Xin chào, Bạn có thể cho tôi biết thêm chi tiết về dự án Up ứng dụng lên CH Play. Tôi rất thành thạo trong việc xây dựng và tùy chỉnh các chủ đề & plugin và cũng có hiểu biết sâu về PHP và các khung và CMS chính của n Thêm

$1350 USD trong 22 ngày
(10 Nhận xét)
5.1
engrhassanwali

Hello! I have read your project details completely and thoroughly. The skills you mentioned in your description is my expertise. As I am new here and I want to show my skills to you. Further details will be Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
3.6
anhtnt094

Chào bạn, Mình không chuyên về code Android, nhưng mình làm DevOps và có một chút kinh nghiệm deploy app lên Play Store. Mình có thể hỗ trợ bạn setup fastlane, để deploy app tự động mà không phải upload file APK thủ cô Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
andanh071

Trai đổi công việc vui vẻ hòa dồng giúp đỡ nhau ..................... ............. .. ...............

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0