Up app lên CH Play

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần hỗ trợ up app lên CH play, vì mình chưa có kinh nghiệm up app nên bị banned tài khoản.

Mobile App Development Android

ID dự án: #25981490

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$900 cho công việc này

engrhassanwali

Hello! I have read your project details completely and thoroughly. The skills you mentioned in your description is my expertise. As I am new here and I want to show my skills to you. Further details will be Thêm

$1500 USD trong 20 ngày
(1 Nhận xét)
3.6
anhtnt094

Chào bạn, Mình không chuyên về code Android, nhưng mình làm DevOps và có một chút kinh nghiệm deploy app lên Play Store. Mình có thể hỗ trợ bạn setup fastlane, để deploy app tự động mà không phải upload file APK thủ cô Thêm

$250 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
andanh071

Trai đổi công việc vui vẻ hòa dồng giúp đỡ nhau ..................... ............. .. ...............

$500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0