Đã Đóng

Viết app sinh mã, scan mã QR

viết bằng ngôn ngữ Python, framework Kivy

Kĩ năng: Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Can Tho, Vietnam

ID dự án: #32050158

1 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

BenGab

Xin chào xin chào bạn khỏe không? , Tôi có kinh nghiệm phát triển cả ứng dụng dành cho thiết bị di động và máy tính để bàn với kivy và thậm chí là kivymd. Tôi không biết bạn muốn loại phần mềm nào nhưng hãy nhắn tin ch Thêm

$45 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0