Viết app sinh mã, scan mã QR

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

viết bằng ngôn ngữ Python, framework Kivy

Mobile App Development

ID dự án: #32050158

Về dự án

Dự án từ xa 1 năm trước đang mở