Đã Đóng

Phần mềm auto farm đồ

mình muốn thuê 1 bạn viết riêng cho mình phần mềm auto farm đồ các thứ , chạy nv bang , nv chính tuyến , v.v

và phần mềm này có thể chạy nhiều game khác nhau ạ

Kĩ năng: Mobile App Development, iPhone, HTML5, jQuery / Prototype, Objective C

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) San Jose, United States

ID dự án: #27010723