Đã Đóng

Viết ứng dụng Blackberry

Ứng dụng backup tin nhắn SMS

Các chương trình backup tin nhắn hiện tại trên BB10 có nhược điểm:

-Khi phục hồi tin nhắn, không thể tự động gộp tin nhắn của cùng một số điện thoại vào một group

Yêu cầu khắc phục nhược điểm trên

Kĩ năng: Blackberry, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: m&t, c.i.t. group, data entry vi t nam, blackberry app don`t works romania, vi t nam teline, blackberry html email viewer, calling card dialer blackberry, sip app blackberry, iphone blackberry emulator, craig`s list post, blackberry developmetn list contacts, mms java blackberry

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #7871114