Đã Đóng

Dự án chia sẽ kỹ thuật

4 freelancer đang chào giá trung bình $958 cho công việc này

gkws

Dear Employer! Greetings from Risensys!! We are giving quality services from past 8 years. Can you come over to chat to discuss further in this regards as I would love to hear more about the idea/ concept? *WE Thêm

$2000 USD trong 30 ngày
(337 Nhận xét)
7.7
$555 USD trong 10 ngày
(170 Nhận xét)
8.5
$777 USD trong 10 ngày
(3 Nhận xét)
4.3
TeconicaGroup

Xin chào, Tôi đọc kỹ các chi tiết công việc và tôi hoàn toàn chắc chắn rằng tôi có thể làm dự án này rất tốt, tôi có hơn 6 năm kinh nghiệm. Chúng tôi cung cấp - THÊM miễn phí với mọi dự án    Hỗ trợ 6 tháng sau khi Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0