Xây dựng cho tôi 1 app

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

tôi cần 1 app cho quán cafe, bao gồm home, pay, order, gift, store

Mobile App Development iPhone Android iPad SEO

ID dự án: #31384121

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

SEOchoice

Hello Sir    I'm SEO Qualified     I will provide you SEO service to rank your website very high on Google, Yahoo and Bing. I offer better SEO Services (local or international) than other SEO companies. I will follow a Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(175 Nhận xét)
7.0
abdf2010

Hi, It is easy,I can do on time.I work online, where you can track progress of your project.I have 6 years of experience in development(websites,web applications,mobile apps, desktop applications,UI/UX), using PHP, Wor Thêm

$10 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Votiendat123

vì nó đang là ngành của em đang học và em sẽ làm nhanh nhất có thể ................................................

$11 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0