Đã Đóng

Xây dựng cho tôi 1 app

tôi cần 1 app cho quán cafe, bao gồm home, pay, order, gift, store

Kĩ năng: Mobile App Development, iPhone, Android, iPad, SEO

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #31384121

5 freelancer chào giá trung bình$24 cho công việc này

GoogleRanking

Hi, I have 10+ years of experience in SEO and Digital Marketing. I have done many websites SEO and achieve good position ranking using white hat method. On-page activities 1. Website Analysis 2. Competitor Analysis Thêm

$40 USD trong 31 ngày
(656 Nhận xét)
8.0
SEOchoice

Hello Sir    I'm SEO Qualified     I will provide you SEO service to rank your website very high on Google, Yahoo and Bing. I offer better SEO Services (local or international) than other SEO companies. I will follow a Thêm

$50 USD trong 7 ngày
(175 Nhận xét)
7.0
abdf2010

Hi, It is easy,I can do on time.I work online, where you can track progress of your project.I have 6 years of experience in development(websites,web applications,mobile apps, desktop applications,UI/UX), using PHP, Wor Thêm

$10 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
toandn96

I have: - 4+ years experience in Web and Mobile development. - Able to write well-structured, maintainable code. - Experience with ReactJS, Javascript, Typescript, React Native, Material UI, Ant Design, Redux, React Ho Thêm

$10 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Votiendat123

vì nó đang là ngành của em đang học và em sẽ làm nhanh nhất có thể ................................................

$11 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0