Xây dựng cho mobile cho react native

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Làm một ứng dụng mua bán code và xem code đã có ở trong

Mobile App Development Android iPhone

ID dự án: #31505400

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$130 cho công việc này

technologybeach

Hi there. I'm a professional and experienced iPhone, React Native, PHP, Android and iOS Mobile Apps expert. I’m interested in doing this project by following your complete requirements. Come in private Chat to start Thêm

$120 USD trong 10 ngày
(22 Nhận xét)
6.0