Đã hoàn thành

Follow up project

Được trao cho:

ElecEnggGuidance

Hi, I would be happy to extend the project with listed functionality. Thank you.

$200 USD trong 7 ngày
(38 Đánh Giá)
6.2

2 freelancer đang chào giá trung bình $225 cho công việc này

nrsoftsolutions

Please check PMB for our BID.

$250 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
0.0