Đã Đóng

Xây dựng game blockchain - NFT

Chúng tôi đang xây dung hệ thống các trò chơi trên nền tảng blockchain / NFT nên cần các bạn lập trình game trên nền tảng blockchain/NFT

Kĩ năng: Mobile App Development, Blockchain, HTML5, JavaScript, React.js

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32103507

1 freelancer đang chào giá trung bình $1125 cho công việc này

(1 Nhận xét)
0.0