Đã Đóng

Ios app using swift to connect vpn server

3 freelancer đang chào giá trung bình ₹30496 cho công việc này

Rajoriadares

I need an iPhone app that can connect to my vpn servers type IKEv2 using swift. I need only a working xcode project that can connect to my vpn server(ui/ux not included) I need an iPhone app that can connect to my v Thêm

₹88888 INR trong 15 ngày
(10 Nhận xét)
5.2
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
₹1300 INR trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0