Đã Hủy

Viết ứng dụng iOS (Live TV)

Viết ứng dụng xem TV trực tuyến bằng ngôn ngữ Swift. Dữ liệu load trực tuyến từ file XML

Kĩ năng: iPad, iPhone, Mobile App Development, Swift, XML

Xem nhiều hơn: l c d a d p t t western union moneygram paypal escrow, ios live tv, copywriter ở việt nam lương, iphone, objective c, ipad, swift, hire me, ios, xây d?ng web, viet nam, viet, vi?t website h? th?ng qu?n lý kho t?n kho xu?t kho, vi?t báo cáo, Ti?ng Vi?t, d?ch ti?ng anh, dich thuat , d??ng t?i, d t, b?t ??ng s?n

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Tra Vinh, Vietnam

ID dự án: #11892279

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

bogdanguru7

Dear, Manager. Please share more detail with me. I am professional mobile developer with more than 5 years experiences of both "front-end" & "back-end" development. If you are looking for a developer with full e Thêm

$25 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
1.2