Hoàn tất dự án iOS Swift - 16/12/2017 00:54 EST

Đã Đóng Đã đăng vào 6 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Tôi hiện tại đang có dự án đang làm dở dang, viết bằng swift 3.2

Tôi cần người giúp tôi hoàn tất dự án

Yêu cầu requirement đã rõ ràng, giao diện đã có bạn làm hầu như 80-90%

Công việc chủ yếu là gọi lên cái API có sẵn, để lưu trữ, và hiên thị thông tin

Số màn hình tầm 10 màn hình

iPad iPhone Mobile App Development Swift

ID dự án: #15884035

Về dự án

9 đề xuất Dự án từ xa 6 năm trước đang mở

9 freelancer chào giá trung bình₫3567901 cho công việc này

jinzhenzhu8691

My name is Li Ming. I am using Swift 3.2 for iPhone app development. Please contact to me and let's discuss your project in detail I will develop your project with my best service Thank you for reading my bid

₫3444444 VND trong 3 ngày
(15 Nhận xét)
6.0
kalidass678

Chào, Tôi quan tâm đến dự án của bạn. Chúng tôi có nhóm riêng cho Android và IOS. Ourskills: Android Studio, java, Mục tiêu-C, Swift trong Xcode và c #. Nếu bạn chia sẻ thêm chi tiết với tôi, tôi sẽ thảo lu Thêm

₫3444444 VND trong 3 ngày
(4 Nhận xét)
4.8
tainguyenkim

A proposal has not yet been provided

₫3333333 VND trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
vubachndit

A proposal has not yet been provided

₫4222222 VND trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0