Đã Đóng

Viết ứng dụng iPhone

thiet ke app/web chuyen ve the giam gia, coupon, membership card.... ket noi-tim kiem khach hang va chay chuong trinh khuyen mai. Ban hang online lien he [Removed by Freelancer.com Admin]

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Long Beach, United States

ID dự án: #18710893

8 freelancer chào giá trung bình $8/giờ cho công việc này

amitorada

Hi I have more than 5 years great experience in mobile application development on iOS platform using objective-c, swift programming language and sqlite database. I have all the skillset that you are looking for your Thêm

$15 USD / giờ
(142 Nhận xét)
8.1
harishparas

Hello, I have gone through your job descriptions in which you are looking for iPhone applications. I have the experienced in the development of the mobile application around 8 years under its fields in the swift. Thêm

$11 USD / giờ
(108 Nhận xét)
7.6
r4rony

__ Đang chờ phản hồi của bạn __ Xin chào, Công việc tương tự: -- [login to view URL] -- [login to view URL] Theo hiểu biết của tôi, bạn cần có ứng dụng và trang w Thêm

$9 USD / giờ
(12 Nhận xét)
5.8
invokeitsol

Xin chào, Tôi đã đọc tất cả các mô tả về dự án của bạn và tôi có thể thiết kế và phát triển nó cho bạn hoàn hảo với tất cả các tính năng và chức năng như bạn muốn. Vui lòng xem trước danh mục đầu tư của tôi: h Thêm

$5 USD / giờ
(4 Nhận xét)
4.4
ITGAMESOL

Xin chào, Tôi là chuyên gia về mã chất lượng cho Android và iOS và bảng điều khiển phụ trợ nhanh bằng cách sử dụng PHP, mysql, Restful API theo tiêu chuẩn cao, một cách kịp thời và có thể mở rộng. Tôi là chuyên Thêm

$5 USD / giờ
(5 Nhận xét)
4.5
pinfytech

Xin chào, Tôi sẽ sửa đổi các ứng dụng của ứng dụng IOS đã phát triển của bạn Tôi đảm bảo 100% chất lượng công việc và công việc toàn thời gian tôi sẽ cung cấp trong khung thời gian ngắn và với chất lượng cao. Thêm

$5 USD / giờ
(8 Nhận xét)
3.9
thien09dt

I'm Thien Tran, I have 5 years working on many projects with an iOS developer role. I strong in: - Swift and Objective C - core iOS framework - APIs and third-party libraries - Publish app to appstore...

$5 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0
anhtuan191191

I and my team worked with many project like that Relevant Skills and Experience Over 5 years experience develop iOS

$6 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0