Đã Đóng

Viết ứng dụng iPhone về bán hàng.

Ứng dụng bán tour du lịch trên apps.

Kĩ năng: Mobile App Development

Xem nhiều hơn: data entry vi t nam, vi t nam teline, iphone radio app, iphone presentation, shopping app iphone, iphone top applications, native iphone spreadsheet, iphone currency, iphone application logo, iphone gps tracker

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #7949393