Đã Đóng

Viết ứng dụng iPhone

Tôi cần 1 bạn viết ứng dụng change các thông số info iOS device, khi bấm change nó sẽ fake các thông số như ime, model,serial....

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: make device iphone, iphone usb storage device linux, iphone device api camera, good gps tracking device application iphone, g3 iphone data entry device, create device iphone, iphone device programming outsource, data entry vi t nam, vi t nam teline, device uniqueidentifier iphone aspx

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) đà nẵng, Vietnam

ID dự án: #9408656

1 freelancer đang chào giá trung bình $155 cho công việc này

$155 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0