Đã Trao

Viết ứng dụng iPhone

nó có phần mền tốt hơn, được rất nhiều lứa sinh viên chuyên dùng

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Xem nhiều hơn: data entry vi t nam, vi t nam teline, iphone radio app, iphone presentation, shopping app iphone, iphone top applications, native iphone spreadsheet, iphone currency, iphone application logo, iphone gps tracker

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) ?à n?ng, Vietnam

ID dự án: #8178672

victoryboy0519

Hello Sir. How are you? Thank you for your posting job I have strong experiences on iOS and Android app and game development. I can provide you great work. Please check this url. [login to view URL] Thêm

$1052 USD trong 10 ngày
(13 Nhận xét)
5.7