java developer

Đã Hủy Đã đăng vào Aug 2, 2015 Thanh toán khi bàn giao
Đã Hủy Thanh toán khi bàn giao

Tuyển dụng Lập trình viên du an java

Java Mobile App Development Oracle

ID dự án: #8193231

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa Aug 3, 2015 đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$444 cho công việc này

lovinagarwal21

I have 9 years of experience in java j2ee hibernate spring webservices oauth databases

$278 USD trong 3 ngày
(128 Nhận xét)
7.3
rainbow

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.5