Đã Hủy

java developer

Tuyển dụng Lập trình viên du an java

Kĩ năng: Java, Mobile App Development, Oracle

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #8193231

3 freelancer chào giá trung bình$444 cho công việc này

lovinagarwal21

I have 9 years of experience in java j2ee hibernate spring webservices oauth databases

$278 USD trong 3 ngày
(128 Nhận xét)
7.3
rainbow

A proposal has not yet been provided

$555 USD trong 10 ngày
(7 Nhận xét)
3.5
jicatechnocrats

Hi, First of all thanks to placed your requirement. We have studied your requirement and got that your entire requirement, we have worked on similar projects to you are looking for, and we are confident and we can ex Thêm

$500 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
0.0