Đã Đóng

Viết ứng dụng tạo phòng livestream hát karaoke trên Mobile (Android & iOS)

5 freelancer chào giá trung bình$2330 cho công việc này

MobiStudioz

Hi there, the pleasure to e-meet you, I read through the job details extremely carefully and I am absolutely sure that I can do the project very well. ►►Overview- -Mobile Application Development. ►►Kindly co Thêm

$5000 USD trong 60 ngày
(55 Nhận xét)
8.1
r4rony

Kính gửi quý khách hàng ** ĐƠN GIẢN LÀM VIỆC SIMILAR ** - [login to view URL] - [login to view URL] - [login to view URL] Thêm

$3500 USD trong 30 ngày
(19 Nhận xét)
7.1
shivanideveloper

Xin chào, Tôi muốn toàn thời gian cho công việc và thấy chi tiết dự án của bạn, bạn cần STREAMING APP bao gồm chơi, xem, liệt kê, chia sẻ, chất lượng, tính năng truy cập nhanh. Tôi có thể thêm các tính năng để hấp d Thêm

$900 USD trong 20 ngày
(20 Nhận xét)
6.3
pinfytech

Hello Hope you are doing well! ✦ Professional ✦ Deliver Solution Within TIMELINE ✦ FULL-TIME Available Working remotely with my DEDICATED team and believe that Clients Satisfaction is our first priority. I wo Thêm

$1000 USD trong 20 ngày
(21 Nhận xét)
5.6
rifqi3004

hello i will bid your porject to make streaming apps with react native fore example you have browsing my project video streaming on web [login to view URL]

$1250 USD trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0