Đã Đóng

Menulis sebuah aplikasi Android

Saya butuh aplikasi android Radio Streaming dengan menu berikut:

- Play format m3u/mp3

- Play format AAc

- Web View 1

- Web View 2

- Web View 3

dilengkepi dengan fitur Push Notifikasi

Logo dan ikon sudah kami sediakan

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: menulis sebuah aplikasi, aplikasi design logo android, aplikasi desain grafis android, streaming radio android plugin, membuat sebuah aplikasi, application streaming radio android, background streaming radio android, code streaming radio android, play streaming radio android, streaming radio android app, live streaming radio android, bitrate streaming radio android, streaming radio android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Gresik, Indonesia

Mã Dự Án: #14912069

3 freelancer đang chào giá trung bình Rp216667 cho công việc này

nikunjv9

i will complete your fully dynamic App (development and testing). i will complete your project within time-limit. our work: 1.Battery Saver(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bcorp.batterysave Thêm

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(7 Đánh Giá)
2.7
Rp150000 IDR trong 1 ngày
(6 Đánh Giá)
2.6
webdroid01

Dear Client, Greetings!! We have few queries kindly ping us.. Thanks for giving us the opportunity to bid over the requirement. As per your requirement you would like to develop an android and ios Application. We wo Thêm

Rp250000 IDR trong 1 ngày
(4 Đánh Giá)
1.3