Đã Hủy

Menulis sebuah aplikasi Android

Saya butuh aplikasi android Radio Streaming dengan menu berikut:

- Play format m3u/mp3

- Play format AAc

- Web View 1

- Web View 2

- Web View 3

dilengkepi dengan fitur Push Notifikasi

Logo dan ikon sudah kami sediakan

Kỹ năng: Android, Mobile App Development

Xem thêm: Menulis sebuah aplikasi Android Project, Menulis sebuah aplikasi, streaming radio android plugin, membuat sebuah aplikasi, application streaming radio android, background streaming radio android, play streaming radio android code, code google streaming radio android, source code streaming radio android, code streaming radio android, play streaming radio android, streaming radio android app, live streaming radio android, bitrate streaming radio android, streaming radio android

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Indonesia

Mã Dự Án: #14919735

Đã trao cho:

Sekaqrrizky

A proposal has not yet been provided

Rp250000 IDR trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0