Đã Đóng

Mobile development

Ứng dụng iPhone/iPad iPhone và iPad Tôi cần nó được xây dựng và thiết kế

Kĩ năng: iPhone, Mobile App Development

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) kashipur, India

ID dự án: #11440902

2 freelancer chào giá trung bình$1181 cho công việc này

alwayswannafly64

Im working as PM in a Japan company with a professional working style, very experience with 3 years in objective c and 2 years in swift. So i will never let you down. Please check proposal here: [login to view URL] Thêm

$1111 USD trong 30 ngày
(3 Nhận xét)
4.0
$1250 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
2.0