Đã Đóng

Mobile development

4 freelancer đang chào giá trung bình ₫26616024 cho công việc này

gkws

Dear Hiring Manager, Glad if I see your message in my inbox. Greetings from GKWS, Deliver code with full owner rights!! Wish your day is going well and all is good with you. I would like to discuss the project in d Thêm

₫26288659 VND trong 20 ngày
(312 Nhận xét)
7.9
₫26842105 VND trong 20 ngày
(70 Nhận xét)
6.8
₫25000000 VND trong 20 ngày
(10 Nhận xét)
4.7
fb57cb43ed8dc42

Xin chào, tôi là Nikolay! Tôi đã tham gia vào việc phát triển các ứng dụng cho kinh doanh, đây là một cửa hàng trực tuyến tương tác, đặt phòng khách sạn và bán vé, đặt hàng thực phẩm và taxi. Phát triển bao gồm: Thêm

₫28333333 VND trong 20 ngày
(0 Nhận xét)
0.0